Lưu trữ

Posts Tagged ‘Quyết chiến Quyết thắng’

Điện Biên Phủ – Biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng

Tháng Năm 7, 2011 Phản hồi đã bị khóa

QĐND – Ngày này cách đây 57 năm, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm Đờ Cát báo hiệu Chiến dịch Điện Biên Phủ – đỉnh cao của Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 toàn thắng. Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi, một kỳ tích vẻ vang như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thời đại mới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó cần khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, khả năng huy động tổng lực của toàn dân, toàn quân và của cả dân tộc. Đây cũng là bài học hết sức thời sự với chúng ta hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sức mạnh của toàn quân, toàn dân, từ hậu phương đến tiền tuyến được động viên ở mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên chúng ta huy động 5 đại đoàn chủ lực mạnh tập trung cho một trận quyết chiến chiến lược. Một khối lượng khổng lồ sức người, sức của từ vùng tự do và cả những vùng bị địch tạm chiếm khắp từ Nam đến Bắc đã được huy động. Khoảng 230.000 thanh niên xung phong, dân công tình nguyện vượt hàng trăm cây số trong điều kiện giao thông vô cùng khó khăn, phương tiện thô sơ, lại thường xuyên bị địch đánh phá… để mở đường, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược… phục vụ cho chiến dịch. Đó chính là thắng lợi của đường lối “kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính…” của Đảng ta.

Kỷ niệm 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta khơi dậy niềm phấn khởi, tự hào, kế thừa và phát huy những bài học quý báu của chiến thắng, trong đó có bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết, động viên sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ để huy động được mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, chúng ta phải đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của đất nước, đường lối phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN của Đảng, từ đó ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Trong cơ chế thị trường, đòi hỏi Đảng ta phải luôn bám sát thực tiễn, tìm tòi sáng tạo, kịp thời sửa đổi, bổ sung những chủ trương, chính sách phù hợp để động viên sức lực của toàn dân vào sự nghiệp đổi mới.

Một trong những nhân tố khơi nguồn tinh thần xả thân của quần chúng góp phần làm nên chiến thắng, đó là tính tiên phong của các đảng viên. Thực tiễn Điện Biên Phủ đã chứng minh, hoàn cảnh càng khó khăn, gay go, quyết liệt, thì hành động gương mẫu của cán bộ, đảng viên càng có sức cổ vũ mạnh mẽ. Trước những khó khăn, thách thức mới hiện nay, đặc biệt khi mà các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta thì vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa quyết định. Chúng ta sẽ không thể động viên được quần chúng, không thể huy động được các nguồn lực trong dân cho sự nghiệp đổi mới nếu đội ngũ cán bộ, đảng viên không hết lòng vì nước, vì dân, không gương mẫu đi đầu. Những năm qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực gây ảnh hưởng không nhỏ đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thực tế đòi hỏi, đi đôi với thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sự nghiệp đổi mới của chúng ta chỉ thành công khi Đảng ta thực sự TSVM, niềm tin của nhân dân vào Đảng thường xuyên được củng cố.

Bài học từ Điện Biên Phủ đòi hỏi chúng ta phải quan tâm xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó cần chú ý khả năng huy động nguồn lực hậu cần, kỹ thuật từ trong dân cho quốc phòng. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải thường xuyên được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thực sự là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân. Quân đội ta phải được giáo dục, huấn luyện có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có tinh thần cảnh giác cách mạng và trình độ kỹ thuật, nghệ thuật quân sự đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, để chiến sĩ luôn sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cùng với công tác giáo dục, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, đảng viên trong quân đội càng phải nêu cao tính tiền phong gương mẫu. Bộ đội phải được rèn luyện thường xuyên để có thể lực tốt, có sức cơ động bền bỉ, dẻo dai, đủ khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện hoàn cảnh.

Dẫu phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và hào khí 57 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. Điện Biên Phủ mãi mãi trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

QĐND

qdnd.vn

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.